Kuinka lasketaan kannattavuushinta

Tiedätkö, mitä hintaa yrityksesi tasapainottamiseen tarvitaan? Sinun olisi parempi. Se on ensimmäinen tavoite yrityksen hoidossa ja voiton tuottamisessa. Hinnoittelustrategian kehittämisen kannalta on tärkeää tietää hinta- ja myyntimäärän välinen suhde tasa-arvoon.

Kärki

Tasapainoisen hinnan laskentakaava on seuraava:

Tasapainoinen myyntihinta = (Kiinteät kokonaiskustannukset / tuotantomäärä) + Muuttuvat kustannukset yksikköä kohti

Mikä on kannattava hinta?

Tasaushinta on tuotteesi vähimmäishinta, joka kattaa kiinteät kustannuksesi tietyllä myyntimäärällä Investopedian mukaan. Kaava on:

Tasapainoinen myyntihinta = (Kiinteät kokonaiskustannukset / tuotantomäärä) + Muuttuvat kustannukset yksikköä kohti

Kiinteät kustannukset ovat kustannuksia, jotka on maksettava, riippumatta myynnin määrästä. Näitä ovat esimerkiksi vuokrat, yleishyödylliset palvelut, vakuutukset, toimistopalkat, lisenssit, kirjanpitomaksut ja mainonta. Nämä kustannukset pysyvät tyypillisesti yhtenäisinä myös valmistus- ja myyntimääristä riippumatta.

Muuttuvat kustannukset ovat tuotteen valmistuskustannuksia. Näihin sisältyisi materiaalikustannukset, suora työ ja tarvikkeet. Kuten heidän nimensä osoittaa, nämä kustannukset vaihtelevat tuotteesta ja sen myyntitavasta riippuen.

Tietyllä hinnalla kannattavuusrajan ylittävä myyntimäärä tuottaa voittoa. Tämä käsite on parhaiten havainnollistettu esimerkillä.

Esimerkki kannattavuushinnan laskemisesta

Hasty Rabbit Corporation valmistaa lenkkarit nopean jalan kaneille ja haluaa esitellä uuden mallin nimeltä Swifty Feet. Yrityksen kirjanpitäjä on laskenut seuraavat kustannukset:

  • Materiaalikustannukset: 18 dollaria

  • Suora työ: 23 dollaria

  • Valmistustarvikkeet: 8 dollaria

  • Kustannukset lenkkiparia kohti: 49 dollaria

  • Kiinteät kustannukset yhteensä: 375000 dollaria

50000 paria lenkkareita:

Tasapainoinen myyntihinta = (375 000 dollaria / 50 000 yksikköä) + 49 dollaria = 56,50 dollaria

75000 paria lenkkareita:

Tasapainoinen myyntihinta = (375 000 dollaria / 75 000 yksikköä) + 49 dollaria = 54,00 dollaria

100000 lenkkiparille:

Tasapainoinen myyntihinta = (375 000 dollaria / 100 000 yksikköä) + 49 dollaria = 52,75 dollaria

Huomaa, että kannattava myyntihinta laskee tuotannon määrän kasvaessa. Tämä johtuu siitä, että kiinteät kustannukset jakautuvat suurempaan yksikkömäärään, kun taas valmistuksen muuttuvat kustannukset, 49 dollaria paria kohden, pysyvät samana.

Nämä poikkeavien myyntihintojen vaihtelut vaikuttavat hinnoittelustrategioihin ja tuotteen odotettuun kysyntään muuttuvissa hintapisteissä Pohjois-Carolinan osavaltion yliopiston mukaan.

Tasaushinnoittelun edut

Myyntimäärän ja hinnoittelun välisen suhteen ymmärtäminen antaa markkinoijille mahdollisuuden suunnitella hinnoittelustrategioita ja mainoskampanjoita. Tasakatsausanalyysi osoittaa hintojen ja myynnin muutosten vaikutuksen voittoon Michiganin yliopiston mukaan.

Jos kiinteät kustannukset nousevat, kannattavuusanalyysi osoittaa, kuinka paljon sinun on lisättävä myyntimäärää tai nostettava hintoja korvaamaan kasvukustannukset. On tärkeää suorittaa tämä kannattavuusanalyysi, jotta yritys toimii sujuvasti.

Tasaushintojen laskeminen eri myyntimäärillä antaa arvokasta tietoa yksittäisten tuotteiden kannattavuudesta ja myyntistrategioista. Kovalla kilpailluilla markkinoilla hintatasoa hintatasolla voidaan käyttää uusien tulokkaiden lannistamiseen ja nykyisten kilpailijoiden karkottamiseen markkinoilta.