6 Liiketoiminnan perustoiminta

Yrityksen omistajan päivä koostuu päätöksistä, jotka vaikuttavat päivittäiseen tuottavuuteen ja yrityksen kasvuun. Auttaakseen yritystä toimimaan tehokkaammin yrityksen omistaja laatii käytännöt ja ohjelmat, jotka koskevat perustoimintaa. Nämä kattavat ohjeet antavat kaikille työntekijöille mahdollisuuden ymmärtää liiketoiminnan perustehtävien suorittamisen ja antavat yrityksen toimia tehokkaammin. Perustoiminnan tunnistaminen helpottaa liiketoiminnan suunnittelua.

Budjetin laatiminen

Jokainen yritys luo budjetin, joka määrää tulojen hyödyntämisen päivittäisessä toiminnassa ja tulevaisuuden kasvun tavoittelussa. Jokainen osastopäällikkö antaa panoksen meneillään olevien toimintojen kustannuksista, ja sitten luodaan budjetti, jonka avulla yritys voi seurata kaikkia menoja ja tuloja. Edellisen vuoden budjettia verrataan kyseisen vuoden todellisiin tuloksiin, jotta luodaan suuntaviiva ensi vuoden menosuunnitelman luomiselle.

Kirjanpito ja hallinta

Kirjanpito on prosessi hallita rahavirtaa yrityksen sisään ja ulos. Kirjanpitoryhmään kuuluvat alueet ovat ostovelat, myyntisaamiset, palkanlaskenta, asiakasluottotilit, perinnät ja verokirjanpito. Kirjanpito on vastuussa vuosittaisista veroilmoituksista, yrityksen kustannusten seurannasta ja taloudellisten suhteiden ylläpitämisestä toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Markkinointisuunnitelmat ja tuotemerkin tunnustaminen

Markkinointi auttaa kehittämään yritysten ja tuotemerkkien tunnettuutta markkinoilla sekä kehittämään mainostuotteita, jotka ostava yleisö näkisi. Markkinointiryhmä kehittää kattavat markkinointisuunnitelmat, joissa myyntiennusteiden avulla määritetään paras tapa käyttää yrityksen resursseja saadakseen enemmän näkyvyyttä organisaatiolle ja sen tuotteille.

Kasvava myynti ja suhteiden rakentaminen

Myynti on ryhmä, jolla on suora yhteys asiakaskuntaan. Myyntiryhmä pyrkii löytämään mahdollisuuksia laajentaa asiakaskuntaa säilyttäen samalla suhteet nykyisiin asiakkaisiin, jotta voidaan varmistaa uusi myynti. Myyntivoimalla on taitoa sovittaa yritysratkaisut asiakkaiden tarpeisiin tuotekysynnän luomiseksi.

Pätevien työntekijöiden palkkaaminen

Organisaation henkilöstöosa on tärkeä nykyisen toiminnan ylläpitämiselle sekä tulevaisuuden laajentumisen suunnittelulle. Yrityksen on etsittävä aktiivisesti päteviä hakijoita, joiden pätevyys vastaa nykyisiä käytettävissä olevia tehtäviä tai jotka voidaan pitää käytettävissä, jos henkilöstötarpeita ilmenee.

Asiakaspalvelu ja suhteiden säilyttäminen

Asiakaspalvelu ylläpitää yrityksen tuloja ratkaisemalla asiakaskysymykset ja säilyttämällä ostosuhteet. Asiakaspalveluryhmä ei pyrki ennakoivasti laajentamaan yhtiön tulopohjaa tarjoamalla asiakkaille ratkaisuja. Ennakoiva asiakasvuorovaikutus on varattu myyntiryhmälle. Asiakaspalveluosasto on se, jolle asiakas soittaa, kun hänellä on toimitus-, tuote- tai laskutusongelma.