Määritelmä hyvästä työntekijän esimiehestä

Valvojat tekevät tiivistä yhteistyötä minkä tahansa yrityksen työntekijöiden kanssa. Jotkut esimiehet toimivat johtajina ja kertovat ihmisille, miten heidän työnsä tulee tehdä, toiset taas työskentelevät osana tiimiä ja valvovat kunnioittavasti, uskollisesti ja positiivisella äänellä. Hyvän ja nautinnollisen esimiehen määrittelevät usein pienet ominaisuudet. Sen sijaan, että opettaisi ihmisille työskentelemään, hyvä esimies toimii inspiraationa ja antaa ohjeita ahkerille työntekijöille.

Suunta ja koulutus

Esimiesten vastuulla on usein uusien työntekijöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen. Hyvä esimies kouluttaa uusia työntekijöitä ammattimaisesti esittämällä kysymyksiä varmistaakseen, että työntekijä ymmärtää kaiken opetettavan. Lisäksi esimies opettaa työntekijöitä ystävällisesti ja vastaa kysymyksiin, vaikka ne näyttävätkin perustavanlaatuisilta tai yleisiltä.

Määritä työ ja tehtävät

Osa esimiehen tehtävästä on jakaa ja delegoida tehtäviä työntekijöille. Sen sijaan, että kertoisi ihmisille, mitä tehdä, hyvä esimies delegoi tehtäviä ihmisten kokemusten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Esimiehen on annettava heidän tehdä tehtävänsä, josta he nauttivat, ja antaa työntekijöille ääni. Tämä saa heidät tuntemaan arvostusta. Vastineeksi he ottavat vastuun tehtävistä, ja projektit toteutetaan kunnioittavasti.

Aloitteen tekeminen

Hyvät esimiehet tekevät aloitteen työn saamiseksi. Esimiehet vastaavat esimiehille tai osastopäälliköille, mutta esimiesten ei aina tarvitse saada esimiehiltä lupaa työskennellä. Hyvät esimiehet saavat työn aikaan delegoimalla tehtäviä, käsittelemällä ongelmallisia tilanteita ja pysymällä yrityksen budjetin ja toimintaohjeiden rajoissa. Hyvät esimiehet ilmoittavat myös johtajille päivityksistä, edistymisestä ja suoritetuista tehtävistä.

Positiivinen ajattelu

Esimiesten on levitettävä positiivisuutta työntekijöiden keskuudessa innostamaan kovaa työtä ja yksilön kasvua. Sen sijaan, että esimiehet näkisivät vaikeudet ongelmina, esimiesten tulisi nähdä ne haasteina. Lisäksi hyvät esimiehet ajattelevat, miten asiat voidaan tehdä, eikä keskittyä siihen, miksi niitä ei voida suorittaa loppuun. Esimiehet ovat myös avoimia uusille ideoille ja antavat työntekijöiden antaa palautetta ja panosta uusiin projekteihin.

Ihmisläheinen henkilö

Työntekijöiden ja johtajien on oltava yhteydessä esimiehiin pelkäämättä tai pelkäämättä keskustelua. Esimiesten on oltava henkilöitä ja heillä on oltava huumorintaju. Hyvät esimiehet ovat ystävällisiä, lämpimiä, lähestyttäviä ja ammattitaitoisia. Heidän on annettava rakentavaa kritiikkiä, joka jättää työntekijät motivoituneiksi toivottomien sijasta, vaikka kyseiset tehtävät olisivatkin keskeneräisiä.