Mitä ehdotettu vähittäismyyntihinta tarkoittaa?

Ehdotettu vähittäismyyntihinta on tuotteen valmistajan ehdottama myyntihinta. Pienet ja suuret yritykset voivat myydä kauppatavaraa hinnoilla, jotka ovat alle ehdotettujen luettelohintojen, mutta myynti korkeammalla hinnalla voi olla vaikeaa etenkin kovassa kilpailuympäristössä tai jos tuotepakkauksissa näkyy selvästi ehdotettu vähittäishinta. Hinnoittelustrategiat voivat vaikuttaa markkinaosuuteen ja kannattavuuteen.

Perusasiat

Ehdotetut vähittäishinnat asettavat hinnoittelu- ja voittoparametrit vähittäiskaupan arvoketjulle, joka koostuu tyypillisesti valmistajista, tukkukauppiaista, jakelijoista ja jälleenmyyjistä. Kukin arvoketjun osa tekee hinnoittelupäätöksiä käyttökustannustensa ja marginaalitarpeensa perusteella. Marginaali on myyntihinnan ja kustannusten ero ilmaistuna prosentteina myyntihinnasta. Kilpailuympäristö, taloudelliset olosuhteet ja kuluttajien mieltymykset vaikuttavat hinnoittelupäätöksiin. Esimerkiksi vähittäiskauppiaan saattaa joutua veloittamaan alle ehdotetun vähittäismyyntihinnan säilyttääkseen markkinaosuutensa, jos kilpailijat tarjoavat hinta-alennuksia tai jos kuluttajat leikkaavat menojaan.

Marginaalit

Tuotteen myyntihinta on sen kustannusten suhde (1 miinus marginaali). Työskentelemällä yhtälöä uudelleen, tuotteen hinta on yhtä suuri kuin myyntihinta kerrottuna (1 miinus marginaali) ja sen marginaali on 1 miinus (kustannus jaettuna myyntihinnalla). Esimerkiksi, jos mehulinko on suositeltu vähittäismyyntihinta 20 dollaria ja jälleenmyyjä vaatii 10 prosentin marginaalin, kustannukset eivät voi ylittää 20 dollaria kerrottuna (1 miinus 0,10) tai 18 dollaria, joka on jakelijan suurin myyntihinta. Vastaavasti, jos jälleenmyyjä vaatii myös 10 prosentin marginaalin, hänen kustannuksensa eivät saa ylittää 18 dollaria kerrottuna (1 miinus 0,10) tai 16,20 dollaria, josta tulee tukkumyyjän suurin myyntihinta. Jos tukkumyyjän marginaalivaatimus on 5 prosenttia, valmistajan suurin myyntihinta on 16,20 dollaria kerrottuna (1 miinus 0,05) tai 15,39 dollaria. Valmistaja'Kustannusrakenne määrää hänen kannattavuutensa.

Strategiat

Valmistajat voivat korottaa ehdotettua vähittäishintaa voimakkaissa kysyntäympäristöissä tai laskea niitä, kun taloudelliset olosuhteet ovat heikot. Kilpailupaineet voivat myös pakottaa valmistajat laskemaan hintojaan kysynnän ylläpitämiseksi. Ehdotettujen vähittäismyyntihintojen muutokset vaikuttavat kustannuksiin, myyntihintoihin ja voittoihin koko arvoketjussa, mikä saattaa vaatia operatiivisia muutoksia. Esimerkiksi jos kysyntä on voimakasta, valmistajat saattavat käyttää ylimääräisiä vuoroja ja jälleenmyyjät voivat palkata ylimääräistä henkilökuntaa vastaamaan uutta kysyntää. Heikko kysyntä voi sitä vastoin pakottaa vähentämään tuotannon muutoksia ja henkilöstöä.

Huomioita

Pienet vähittäismyyjät kilpailevat paitsi ikäisensä kanssa myös suurikokoisten vähittäiskauppiaiden kanssa, joilla on yleensä ostovoima neuvotella edullisista ehdoista toimittajien kanssa. Tämän vuoksi pienen jälleenmyyjän on vaikea kilpailla yksinomaan hinnan perusteella, koska se ei yleensä pysty sanelemaan toimitusehtoja. Sen sijaan se voisi keskittyä henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja huippuluokan tuotteiden tarjoamiseen asiakkaiden houkuttelemiseksi.